Our NEW Bali Travel Guide is out. Shop now! | Book Our Bali Vacation Planning Service

0

Your Cart is Empty

Dreaming of living under the Bali sun? This is what you'll need.

April 13, 2022

Dreaming of living under the Bali sun? This is what you'll need.

Scroll down for the English text!

Het was 2009 toen we als beste vriendinnen van begin twintig op kantoor zaten en elkaar aankeken - is dit wat we nu echt willen? Nou, niet echt. We wilden de routine doorbreken van studeren, diploma halen, een goede baan nemen, nog een betere baan, etc, etc. Al snel besloten we dat we voor een jaar naar Bali zouden gaan. Waarom? Onze Indonesische roots, familie die al op het eiland woont - maar ook verlangden we om het stadsleven even tijdelijk om te ruilen voor de tropische zon, wuivende palmbomen en wonen aan het strand.

Slechts twee maanden na dit idee, waagden we de sprong - we zeiden onze banen op en stapten op het vliegtuig naar Bali. Het bleek de beste beslissing die we ooit hebben genomen! Hier zijn we, nu 13,5 jaar later - nog steeds verliefd op Bali, runnen we onze eigen Bali businesses, (bijna) getrouwd met de liefdes van ons leven (die we ook op Bali hebben ontmoet!) en is er een nieuwe fase in ons leven aangebroken als mama en tante van Manua die nu 3 jaar is! 

Als je dit nu leest, droom je er misschien ook van om voor een tijdje naar Bali of ergens in de zon te wonen. Als er een stem van binnen zegt, JA! Nou, dan kunnen wij maar een ding zeggen: ga ervoor!

En bij die mooie droom heb je een plan nodig. Dat is waar OOM Verzekeringen om de hoek komt kijken. We kregen deze tip van onze vrienden die ook op Bali wonen en konden de verhalen bijna niet geloven: een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, die je echt ten alle tijden persoonlijk bijstaat als je hulp nodig hebt. Een die je zeker niet laat zitten als je in een lastige situatie zit. Negatief reisadvies, een pandemie (welke kleurcode van ook), onvoorziene gebeurtenissen, medische noodhulp, een vroege bevalling (ja, die verhalen zijn er ook!) - noem maar op, ze zijn er voor je! 

OOM Verzekeringen
We zeggen het graag zo: ze zijn er om je dromen waar te maken! Want dat is wat we zo leuk vinden aan OOM. De enige verzekering die authentiek, persoonlijk is en echt wil dat je je droom gaat waarmaken en je helpt wanneer het nodig is. Want als je lang naar het buitenland gaat of verhuist, wil je gewoon echt goed verzekerd zijn, en niet voor onverwachte kosten of situaties komen te staan.

En dromen we niet allemaal van even echt leven op Bali? Werk voor een baas in Nederland op afstand onder de zon, of begin je eigen bedrijf, studeer online, doe mee aan vrijwilligerswerk of een stage of ga zelfs op een sabbatical (die je vast en zeker dik en dwars hebt verdiend!) met de kids. Of het nu voor een bepaalde tijd is of als je nog geen idee hebt wanneer je 'terug' komt - OOM dekt de zorgkosten overal ter wereld. Zelfs als het duurder is dan in Nederland (wat andere verzekeringen meestal niet doen).

Wat ook handig is als je nu naar Bali vertrekt - ze zullen je een verklaring geven dat ze alle Covid-gerelateerde kosten dekken. Deze moet je namelijk uitgeprint meenemen als bewijs bij aankomst in Indonesië.

Code 'let's go'!
We krijgen dagelijks berichten via Instagram van lieve volgers, die hun vakantie naar Bali plannen of van plan zijn om hier voor een tijdje te wonen. Ze willen goed verzekerd zijn op reis in corona tijd - waar de meeste verzekeringen bang werden en zich terugtrokken, is de OOM-verzekering ook geldig in landen met code geel, oranje en rood.

En wat ook echt fantastisch is: als je op Bali bent en besluit langer te reizen dan verwacht of je 'digital nomad life' als een speer gaat en je besluit voor lange tijd op Bali te wonen, kun je je verzekering ook afsluiten terwijl je al in het buitenland bent - waar de meeste andere verzekeringen eisen dat je de verzekering voor je vertrek al afsluit.

Waar dan ook ter wereld werken
We hebben zo'n geluk dat we dat vliegtuig in 2009 hebben genomen - zelfs na meer dan 13 jaar zijn we nog steeds zo verliefd op het eiland! We werken op island time - een surf sessie en koffietje tussendoor - en nemen onze laptops mee op trips, want een kantoor hebben we niet nodig. We kunnen overal werken, strand of koffietentje, villa of bij het zwembad en het maakt ons de gelukkigste ter wereld!

En jij? Droom jij ervan om naar Bali te verhuizen? Laat het ons weten in de reacties!

Vertrek goed geregeld: bekijk hier de OOM Verzekeringen.

ps. We lanceren binnenkort onze cursus 'Creëer je droomleven op Bali' voor iedereen die ervan droomt om voor een korte tijd of zelfs voor onbepaalde tijd naar Bali te verhuizen. Ook hebben we een exclusief interview met Chantal van OOM Verzekeringen. Blijf kijken!

It was 2009 when as best friends in our early twenties we sat at the office and looked at each other - is this what we really want to do right now? Well, we didn't. We wanted to break through the routine of study, get diploma, get a job, a better job, etc, etc. Soon we knew we'd go to Bali for one year. Why? Our Indonesian roots, family already living on the island - but also the tropical sun, waving palm trees and and the beach were calling us. 

Only two months after this idea, we took the leap and stepped on a plane to Bali It turned out to be the best decision we ever made! Here we are, 13,5 years later - still fully loving Bali life, running our own Bali businesses, living with the loves of our lives (who we also met in Bali!) and growing our beautiful little family.

If you're reading this right now - you might also be dreaming about moving to Bali or somewhere sunny for a while. We hear you! Go for it! 

And with that beautiful dream, you need a plan. That's where OOM Insurance comes in. We heard about it from our friends living in Bali as well and almost couldn't believe the stories: a Dutch Insurance company, that actually personally assists you, when you need help. And certainly does not leave you hanging when you are in an emergency of any kind. Negative travel advice, pandemic (codes of any color), unforeseen events, emergency medical care, early delivery - name it, they ensure it! 

OOM Verzekeringen
Here to make your dreams happen! And that's what we love about OOM. The only insurance that is authentic, personal and truly wants you to go live your dream and help you whenever the time comes it's needed. 

And aren't we all dreaming of that Bali getaway? Work remote under the sun, start your own business, study online, joining charity work or an internship or even going on a long needed sabbatical with the kids. Whether it's for a specific while or you have know idea when you'll want to go back - OOM will cover your healthcare anywhere in the world. Even it is more expensive than in Holland (which other insurances usually don't do). 

What also comes in handy for traveling to Bali right now - they will give you a statement that they cover any Covid related costs. You need to print this as proof to show upon arrival in Indonesia. 

Code 'let's go'! 
We are getting a lot of messages from followers planning their vacations to Bali, or are planning to move there for a while. They want to be well insured when traveling in corona time - where most insurances got scared and pulled back, the OOM Insurance is also valid in countries with code yellow, orange and red. 

And what we also love: if you're in Bali and decide to travel longer than expected or your digital nomad life is suiting you quite well and you decide to live in Bali for longterm, you can also get your insurance while you're already abroad - where most other insurances demand that you arrange your insurance before your travels.

Work from wherever
We are sure lucky we took that plane back in 2009 - even after more than 13 years we are still so in love with the island! We work on island time - with surf and coffee in between - bringing our laptops on trips, because an office we don't need. We can work from anywhere and it makes us the happiest in the world! 

So, we're wondering - are you dreaming of moving to Bali?

Go well prepared: explore your insurances via OOM Insurance.

PS. We're very soon launching our course 'Create your Dream life in Bali' for anyone who is dreaming of moving to Bali for a little while or even indefinite. We'll also have an exclusive interview with Chantal from OOM Verzekeringen. Stay tuned!

 

 


2 Responses

DANIEL RAY
DANIEL RAY

February 06, 2023

LOST CRYPTOS CAN BE RECOVERED BACK

Hello everyone digital trading ( Forex, Crypto and Option ) according to statistic is the best way to earn money working from home. But scammers have made it impossible for anyone to benefit from trading, A lot of people have been scammed and have lost their life savings to scammers. I was once a victim of digital trade fraud, but i was able to recover back my lost funds through the help of MorrisGray830 at gmail com and He also taught me the trick behind trading and also the best strategy to enter the market and when to exist the market. He is offering free tutorial on how to become a successful trader and also how to reclaim your lost funds.

Dave allen
Dave allen

February 02, 2023

Recording success in Cryptocurrency, Bitcoin is not just buying and holding till when bitcoin sky-rocks, this has been longed abolished by intelligent traders ,mostly now that bitcoin bull is still controlling the market after successfully defended the $20,000 support level once again ad this is likely to trigger a possible move towards $40,000 resistance area However , it’s is best advice you find a working strategy by hub/daily signals that works well in other to accumulate and grow a very strong portfolio ahead. I have been trading with Mr Bernie doran daily signals and strategy, on his platform, and his guidance makes trading less stressful and more profit despite the recent fluctuations. I was able to easily increase my portfolio in just 3weeks of trading with his daily signals, growing my 0.9 BTC to 2.9BTC. Mr Bernie’s daily signals are very accurate and yields a great positive return on investment. I really enjoy trading with him and I’m still trading with him, He is available to give assistance to anyone who love crypto trading and beginners in bitcoin investment , I would suggest you contact him on WhatsApp : + 1424(285)-0682 or Telegram : bernie_fx for inquiries , bitcoin is taking over the world

Leave a comment

Comments will be approved before showing up.